Helder en overzichtelijk naar resultaat
eye on data connect

Connecteer databronnen

Integreer en centraliseer data van verschillende type bronnen (databases, APIs, LPWAN backend), leveranciers en formaten aangevuld met formulieren die je zelf eenvoudig kan opstellen. 

Meetwaardes toevoegen

Type meetwaardes toevoegen

Je voegt projecten of installaties en hun type meetwaardes toe of laat deze automatisch uit de data genereren.

Taken aanmaken

Taken aanmaken

Je kan manueel of automatisch taken aanmaken met formulieren en deze vervolgens toewijzen en inplannen.

Waardes toevoegen

Waardes toevoegen

Manueel ingevulde formulieren (vb. onderhoudsverslag, klantenbevraging, personeelsenquête, ...) of automatische updates (IoT-data, weersinformatie, verkeersinformatie) worden toegevoegd aan de verschillende meetwaardes en projecten.

icons1

Automatische alarmering en bijsturing

Binnenkomende of berekende waardes worden geëvalueerd aan de hand van geavanceerde algoritmes zodat alarmen kunnen worden aangemaakt. Deze meldingen kunnen worden gedeeld via verschillende kanalen (e-mail, Slack...) met de medewerkers.

Real-time dashboards en analyse

Realtime dashboards en rapportering

Updates zijn onmiddellijk beschikbaar in dashboards voor verdere analyse.

Als een taak werd afgewerkt is het intern rapport/verslag beschikbaar voor nazicht.

Rapport versturen

Rapport versturen

Na eventuele aanpassingen kan je het rapport opslaan. Indien gewenst kan je dit rapport opgemaakt in je huisstijl al dan niet automatisch delen met de klant.

Als alle taken van een project afgewerkt zijn (vb. onderhoudscontract of projectovereenkomst loopt af) kan er een overzichtsrapport worden opgemaakt met alle gewenste gegevens.

Opvolging en nieuwe acties

Opvolging en nieuwe acties

De verzamelde data zijn de bron om in de toekomst het verschil te maken en proactief te werk te gaan. Aan de hand van (nieuwe) taken wordt actie ondernomen om beter en efficiënter te werken.

call to action

Interesse in Eye on Data?

Boek een demo