Hoe werkt Eye on Data?

Eye on Data centraliseert IoT-gegevens verrijkt met informatie van je medewerkers en andere applicaties of databases.


Deze op abonnement gebaseerde service die veilig, eenvoudig en voordelig in te stellen is, laat toe om snel en met een beperkte configuratie te starten en met je mee te groeien. Vanaf de start worden gegevens actief gebruikt om processen en installaties te bewaken, te optimaliseren en tegelijk personeels-, materiaal-, energie- en transportkosten zo laag mogelijk te houden.


Met deze praktische oplossing ontwikkeld ter ondersteuning van o.a. slimme onderhoudsprocessen kan je meteen aan de slag door taken in te plannen, toe te kennen, (foto)materiaal te registeren en door te sturen. De afgewerkte taken kunnen worden nagekeken voordat de gegevens verder worden verwerkt. Vervolgens wordt de automatische rapportering gestart. Elke KMO kan hierop instappen en tijd winnen!

Heb je nog andere vragen? Contacteer ons
Bespaar
Verbruik

80kwh

20%
Optimaliseer uw workflow
Openstaande taken 14%
Beschikbare voertuigen 24%

Connecteer databronnen

Integreer en centraliseer data van verschillende type bronnen (databases, APIs, LPWAN backend), leveranciers en formaten aangevuld met formulieren die je zelf eenvoudig kan opstellen.

Meetwaardes toevoegen

Je voegt projecten of installaties en hun type meetwaardes toe of laat deze automatisch uit de data genereren.

Taken aanmaken

Je kan manueel of automatisch taken aanmaken met formulieren en deze vervolgens toewijzen en inplannen.

Waardes toevoegen

Manueel ingevulde formulieren (vb. onderhoudsverslag, klantenbevraging, personeelsenquête, ...) of automatische updates (IoT-data, weersinformatie, verkeersinformatie) worden toegevoegd aan de verschillende meetwaardes en projecten.

Automatische alarmering en bijsturing

Binnenkomende of berekende waardes worden geëvalueerd aan de hand van geavanceerde algoritmes zodat alarmen kunnen worden aangemaakt. Deze meldingen kunnen worden gedeeld via verschillende kanalen (e-mail, Slack...) met de medewerkers.

Realtime dashboards en rapportering

Updates zijn onmiddellijk beschikbaar in dashboards voor verdere analyse.

Als een taak werd afgewerkt is het intern rapport/verslag beschikbaar voor nazicht.

Rapport versturen

Na eventuele aanpassingen kan je het rapport opslaan. Indien gewenst kan je dit rapport opgemaakt in je huisstijl al dan niet automatisch delen met de klant.

Als alle taken van een project afgewerkt zijn (vb. onderhoudscontract of projectovereenkomst loopt af) kan er een overzichtsrapport worden opgemaakt met alle gewenste gegevens.

Opvolging en nieuwe acties

De verzamelde data zijn de bron om in de toekomst het verschil te maken en proactief te werk te gaan. Aan de hand van (nieuwe) taken wordt actie ondernomen om beter en efficiënter te werken.