Hemelwaterbeheer in Vlaanderen - de Watergroep consortium

Ontdek hoe het Hydraqua en Eye on Data-project, in samenwerking met De Watergroep, Aquafin, Sumaqua, Vlakwa, UGent en lokale besturen, het hemelwaterbeheer in Vlaanderen transformeert. Door innovatieve sensortechnologie en burgerparticipatie creëert RegenPlus een slim waterbeheermodel voor een duurzame en klimaatrobuuste watervoorziening.

In samenwerking met vooraanstaande partners zoals Aquafin, Sumaqua, Vlakwa, UGent en vier Vlaams-Brabantse gemeenten heeft De Watergroep het ambitieuze RegenPlus-project gelanceerd. Dit baanbrekende initiatief streeft ernaar om het hemelwaterbeheer in Vlaanderen te optimaliseren en de watervoorziening meer klimaatrobuust te maken. Een cruciaal element van dit project is de implementatie van het Eye on Data platform door Hydraqua, waarmee gegevens worden verzameld, verwerkt en gevisualiseerd uit sensoren geïnstalleerd bij zowel particulieren als openbare besturen.

Achtergrond van het RegenPlus project


De uitdagingen van klimaatverandering, met natte winters, langdurige droogte en intense regenbuien, hebben een aanzienlijke impact op lokale besturen, burgers, rioolbeheerders en drinkwaterbedrijven. Leveringszekerheid van drinkwater neemt af bij aanhoudende droogte, terwijl intense regenbuien het risico op wateroverlast vergroten. Het RegenPlus-project beoogt deze problemen aan te pakken door hemelwaterputten effectiever te benutten, waarbij digitale technologie een cruciale rol speelt.

Hydraqua en het Eye on Data Platform


Hydraqua, als toonaangevende speler op het gebied van waterbeheer, heeft het Eye on Data platform ingezet om gegevens te verzamelen, verwerken en visualiseren. Het platform fungeert als een geavanceerd instrument voor het beheren van de gegevens die worden gegenereerd door sensoren geïnstalleerd bij 45 deelnemende burgers uit Vilvoorde, Tervuren, Zemst en Sint-Genesius-Rode.


Citizen science in actie


Het project omvat niet alleen de installatie van sensoren in particuliere regenwaterputten, maar ook een citizen science luik. Deelnemers worden actief betrokken bij het proces door middel van bevragingen en registraties via het Eye on Data platform. Deze input, gecombineerd met de sensorgegevens, creëert een holistisch beeld van het hemelwatergebruik en -beheer in de betrokken gemeenschappen.


Voorspellingsmodellen voor Slim Waterbeheer


Neerslagmetingen zijn van cruciaal belang voor het RegenPlus-project. Samen met de Universiteit Gent worden weerstations met pluviometers geïnstalleerd om nauwkeurige gegevens te verzamelen. Deze gegevens, samen met particuliere regenwaterputmetingen, worden samengebracht op het Eye on Data platform. Sumaqua zal op basis van deze gegevens voorspellingsmodellen ontwikkelen om het drinkwaterverbruik te extrapoleren in tijd en naar een grotere regio.


Het Hydraqua - Eye on Data project binnen het kader van RegenPlus demonstreert hoe geavanceerde digitale technologieën kunnen worden ingezet om waterbeheer te verbeteren in het licht van klimaatverandering. Door gebruik te maken van sensoren, actieve betrokkenheid van burgers en geavanceerde voorspellingsmodellen wordt het RegenPlus-project een model voor slim waterbeheer en een klimaatrobuuste watervoorziening in Vlaanderen. Het is niet alleen een stap voorwaarts in waterbeheer, maar ook een inspiratie voor toekomstige projecten die de kracht van data en technologie benutten voor een duurzamere toekomst.


Ontdek meer over het project:

via de website van De Watergroep.
via de website van de provincie Vlaams-Brabant.

via de reportage van VRT NWS.

Klanten en partners

Delen op Social Media

Onderhoudsplatform

Vereenvoudig uw bedrijfsprocessen, minimaliseer administratieve taken en verbeter de productiviteit van uw team, terwijl u tegelijkertijd volledige controle behoudt over uw gegevens en workflows.

Energiebeheer

Bespaar kosten, verminder uw ecologische voetafdruk en verkrijg diepgaande inzichten om proactief uw energieverbruik te beheren en te optimaliseren voor een duurzamere toekomst.

Planningstool

Met behulp van ons 'Smart plan' algoritme maken wij voor u de meest efficiënte planning op a.d.h.v. afstand, beschikbare voertuigen, nodig materiaal,...

Bevragingen en dataverwerking

Verzamel en verwerk op grote schaal gegevens en afbeeldingen geregistreerd door medewerkers en IT systemen, stel uw eigen vragenlijsten samen en automatiseer uw rapportageproces.